راه انتخاب همـسر در اسلام

راه انتخاب همـسر در اسلام

    با مقدمه اي كه از نظرتان گذشت ، راه انتخاب همـسر در اديان و مكاتبي كه رنگ و بوي وحي را از دست داده اند ، يا از ابتدا از و يژگي آسماني بودن محروم بودند ، با راه انتخاب همـسر در فضاي ملكوتي فرق مي كند .

   اسلام به مرد مسلمان و انسان مؤمن اجازه انتخاب هر زني را كه بخواهد نمي دهد ، چنانكه به زن مسلمان و بانوي مؤمنه اجازه اختيار هر شوهري كه بخواهخد نمي دهد ، چرا كه در انتخاب و اختيار همـسر بايد خير دنيا و آخرت ، و سعادت امروز و فرداي انسان ملاحظه گردد، وپاك ماندن زندگي از برنامه هاي شيطاني لحاظ گردد. زيرا در بناي ازدواج در اسلام فقط شهوت و تمتع و لذت بدني و مادي نيت ، بلكه هدف اسلام از مسئله ازدواج حفظ دين زنان و مردان ، و ساخته شدن خانه اي الهي ، و بوجود آمدن فرزنداني شايسته ، و تأمين رضايت حق است ، به همين خاطر درچنين چهار چوبي اصل ازدواج ، آئين همـسرداري ، عشق ورزي ، تأمين نياز جنسي به هر اندازه اي كه مزاج مرد و زن اقتضا كند ، رعايت حقوق ، فرزندار شدن ، تربيت اولاد ، و به عهده داشتن وظايف لازم ، و كار و كوشش و كسب براي تأ مين مسكن و لباس و تغذيه زن و بچه به عنوان عبادت خدا شناخته شده ، و براي هر قدمي كه انسان در اين زمينه بر مي دارد اجر عظيم و ثواب منظور شده است .

    اينجاست كه معجزه اسلام در اصرا  به مسئله كـفـو يـّت روشن مي شود ، و انسان در برابر شرايط الهي ازدواج كه در اسلام مطرح است با تمام وجود به خضوع وادار مي شود ، كه اگر آن شرايط الهي و معنوي لحاظ نشود ، از سـر و روي زندگي شـرّ و فتنه برخواهد خواست ، و فضاي خانه به فضائي پر از عذاب و رنج ، درد و محنت و تأسف و غصّه تبديل خواهد شد ، و كار به طلاق و جدائي يا تلخي هميشگي و يا اگر ظرفيتي در كار نباشد به جنون و ديوانگي خواهد كشيد .

     از زني كه به رشد عقل و فكر خود باكسب معرفت ، و به كمال خود با كسب ايمان و اخلاق و تقوا كمك نكرده بايد پرهيز كنيد . و از ازدواج با چنين زني خودداري نمائيد ، زني كه در خانوادهاي به دور از خداپرستي ، و اخلاق و تقوا ، و توحيد و عبادت بارآمده براي مرد جز فتنه و فساد ، و هلاكت و تباهي چيزي ندارد .

     بنابراين خود را در انتخاتب همـسر ، به شرايطي كه اسلام اعلام فرموده و اينجانب آن شرايط را از طريق روايات بيان خواهم كرد ، مقيد نمائيد ، و سعي كنيد زيبائي تنها ، و عشق زن گرفتن ، و چشم دوختن به مال و ثروت زن ، براي شما موجب انتخاب همـسر نشود .

رسول حق (مستدرك الوسائل قسمت نكاح ، باب١٣) مي فرمايد:

     « زن رابراي مال و جمالش انتخاب نكنيد ، مالش موجب طغيان و جمالش مايه تباهي است . در ازدواج دين و ايمان زن را لحاظ كنيد ».

شرايط ا سلامي و انسا ني در انتخاب همـسـر

١ – لازم است خانواده هاي عـزيـز قبل از ازدواج دخـتـر و پـسـر ، زمينه ديدار آن دو را با هم فراهم نمايند ، در اين زمينه خواندن عـقد و ايجاد محرميـّت لازم نيست ، اين واقعيتي است كه اسلام آن را اجازه مي دهد ، و فـقـه اسلامي آن را بلامانع مي داند ، اين ديدار براي هـر دو ضروري است ، تا با ديدن يكديگر كمالات و عيوب ظاهري را بفهمند ، و سپس در تصميم گيري اقدام نمايند ، عـلاوه ، راه ردّ و ايراد و اشكال تراشي را براي بعد از ازدواج ببندند ، البته در اين ديدار بايد قصد و نيت ازدواج ، و پسند و عدم پسند مطرح باشد ، تا فضاي برنامه از معصيت حق پاك بماند ، به رواياتي كه در اين زمينه وارد شده عنايت فرمائيد :

    « قال النبي (ص) للمغيرةِبنِ شُعبة و قد خطب إمرأةًتو نظرت اليها فانّهُ احري ان يدوم بينكما . ازدواج در اسلام ،ص۴٧».

     « رسول اكرم (ص) به مغيرة بن شُعبه كه با زني ازدواج كرده بود فرمود : اگر قبلا ً او را مي ديدي اميد توافق وسازش در بين شما بيشتر بود »                                       .       

« قال النبي (ص): لصحابي   خطب امراة اُنظر الي وجهها و كفيها  ازدواج در اسلام ،ص ۴۹».

« رسول خدابه مردي از صحابه كه زنيرا خواستگاري كرده بود فرمود : صورت و دسـتهاي او را ببين ».

     امثال اين روايات مي خواهد بگويد اگر كسي زني را براي همـسري انتخاب كرد پس از بررسي هاي لازم در رابطه با خانواده و اخلاق و ايمان او ، مانعي ندارد براي آگاهي از خصو صيات بدني او نظير مو ، قيافه ، زيبائي ، قد و قامت ، وي را ببيند ، مبادا نقص و عيبي در وجود او باشد ، يا موردي در او ببيند كه باعث دلسردي ، يا موجب تفرقه شود ، نه اينكه حق دارد خانه به خانه برود ، و ناموس اسلام را يك به يك انظر بگذراند ، و سرا پاي  همه دقت نمايد تا آگر خواست يكي را ازآن ميان انتخاب كند .

   ٢ -  چون زن را پسنديد ، و مايل به ازدواج با او شد ، در عين زيبائي زن و آراسته بود نش به جمال و كمال ، و دلبري و طنازي وي ، نيت خود را در ازدواج با او براي خدا قرار دهد ، و به عنوان عمل به دستور و فرمان حضرت حق و اجراي سنت انبياء الهي ، بخصوص رسول اكرم (ص) قدم بردارد .

    « قال النبي (ص): من انكح لله و انكح لله استحق ولاية الله . محجة البيضاء ج٣،ص۵٧».

    « آن كس كه براي خدا ازدواج مي كند ، و براي فراهم كردن وسيله ازدواج ديگران محض خدا قدم برمي دارد استحقاق قرار گرفتن در ولايت خدا را پيدا مي كند ».

و خداوند در قرآن كريم مي فرمايد :

    « و لقد ارسلنا رُسُلنا من قبلك و جعلنا لهم ازواجا ً و ذُرية . سوره رعد آيه ٣٨»

    « و به تحقيق رسولاني براي هدايت مردم ، پيش از تو فرستاديم و براي آنان زنان و فرزندان قرار داديم ».

 ٣ – عجله در كار ازدواج كار صحيحي نيست ، در معارف اسلامي آمده كه : عجله كارشيطان است ، انتخاب همـسر بايد با دقت و وقت گذاري و مشورت ، و شناخت لازم از او و خانواده اش صورت بگيرد ، مبادا در اين زمينه خسارتي به طرفين وارد شود ، و ضربۀ روحي و رواني ببار آيد .

 ۴ -  جابربن عبدالله انصاري مي گويد : با رسول خدا نشسته بوديم ، سخن از زنان و برتري بعضي از آنان بربعض ديگر به ميان آمد ، رسول خدا (ص) فرمود ، من در اين زمينه با شما سخن بگويم ؟ عرضه داشتيم يا رسول الله آري .

     فرمود : بهترين زنان شما زني است كه فرزند آورد ، مهربان باشد ، از پاكدامني نصيب داشته ، نزد فاميل عزيز ومحترم ، و در برابر شوهر متواضع و فروتن باشد ، براي شوهر زينت كند ، و نسبت به ديگران با وقار و بي اعتنا ديده شود ، سخن شوهر رابشنود ، و از وي فرمان ببرد ، در اختيار او باشد ، مانند مردان ِ مبتذل نباشد ».

رسول خدا (ص) فرمود:أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة

پربركت ترين همـسر ، زني است كه براي شوهر هزينه اش كمتر باشد .

اين است خصوصياتي كه بايد در زن مسلمان و دوشيزه مؤمنه باشد ، برجوانان عزيز مؤمن و مسلمان فرض است كه به هنگام آماده شد ن براي ازدواج از اين خصو صيات كه در روايات فراوان كه در كتب اسلامي آمده است جستجو كنند ، چنانچه در حد قابل قبول در     دو شيزه اي يافتند او را به همـسري خود و مادري فرزندانشان انتخاب كنند ، ضمنا" سعي داشته باشند كه در اين زمينه دچار شخت گيري بيجا و وسواس در انتخاب نگردند . همين كه ديانت و اخلاق و رفتاراو را برابر آنچه بزرگان دين بيان فرموده اند يافتند با ايشان ازدواج نمايند و بدانند كه مايه خير و بركت دين و دنيا و آخرت را تواما" خواهند داشت .

 

آخرین مقالات آموزشی

از عوامل خطرآفرین ابتلا به زوال عقل

در شرایطی که آمار و ارقام ابتلا به زوال عقل هشداردهنده هستند اما اقدامات بسیاری را می‌توانید انجام دهید تا خطر ابتلا به این شرایط را کاهش دهید. ...

از خواص آجیل

انواع آجیل شامل اسیدهای چرب غیر اشباع و دیگر مواد مغذی مانند ویتامین ها، پروتئین، فیبر و ... هستند که می توانند سدی در برابر ابتلا به برخی از انواع ...

برخی از حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

فصل هشتم از کتاب هفتم قانون مدنی به مبحث «حقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر» پرداخته است. بر اساس ماده‌ ۱۱۰۲ قانون مدنی، همین که عقد ...

علائم افزایش قند خون

قند و شکر سریع ترین و ارزان ترین منابع انرژی هستند اما سوال این است که این محصولات علاوه بر ایجاد انرژی فوری، ارزش تغذیه ای دیگری هم دارند؟ ...

مواد غذایی که استرس را کاهش می دهند:

مدیریت استرس می‌تواند یک عامل مهم برای سلامتی باشد. استرس زیاد، فقط عاملی برای خراب کردن روزما نیست بلکه در واقع افرادی که تحت فشار استرس قرار ...

پنج رفتار ی که می‌تواند بر رابطه ی شما با همسرتان آسیب بزند

رفتارهای خودخواهانه می‌تواند تاثیر منفی بر ازدواجتان بگذارد. پنج مورد از متداول‌ترین این رفتارهای مخرب را برایتان عنوان می‌کنیم که ...

ازعناصرموفقیت در روابط همسران

موفق‌ترین روابط عاطفی، روابطی هستند که در آنها استقلال و فردیت افراد حفظ می‌شود. به بیانی دیگر، روابطی که به وابستگی و تجاوز به حریم یکدیگر ...

راهکارهایی برای از بین بردن افکار منفی و مضر

فرایند فکرکردن ما فرایندی ضروری برای بقا و مبارزه در دنیای مدرن است. طرز فکر انتقادی به ما توانایی حل سریع و کارآمد مسائل را می‌دهد. تفکر خلاق ...

چرا همسرت شاد نیست؟

در زندگی مشترک، ایجاد رابطه‌ای که همیشه پُر از عشق و شور و سازگاری باشد، کار راحتی نیست. اما راههایی وجود دارد که می‌توانید به همسرتان کمک ...

بهداشت روانی زیر سقف مشترک از نگاه قرآن

بهداشت روانى عبارت است از ایجاد تعادل شخصیتى در درون، میان آن‏چه فطرت و غریزه نامیده میشود؛ و در بیرون، میان آن‏چه تعادل ارتباطى میان فرد و ...

معیارهای انتخاب همسر از نگاه پیامبر اکرم(ص)

ازدواج در نگاه هر کس معیارهایی دارد. با این حال، معیارهایی که بزرگان دین معرفی کرده اند، سالم ترین و مطمئن ترین معیارها است.  ایمان در اسلام ...

توقعات بی جایی که نباید از کسی داشته باشیم!

بزرگترین ناامیدی‌های ما در زندگی معمولا نتیجه‌ توقعات نابجای ماست. که این موضوع مخصوصا در روابط و تعاملات ما با دیگران، پر رنگ‌تر هم ...

بخشش؛ راز آرامش

بخشش را می‌توان شکلی از کاهش تنش و اضطراب تلقی کرد. فرد می‌تواند با رها شدن از خشم و آزردگی، تمام توجه خود را به زمان حال معطوف کند و ...

پیشنهاد به پدر و مادرهایی که فرزند دانش آموز دارند

با آغاز سال تحصیلی، بی مناسبت نیست بدون هیچ مقدمه ای، چند پیشنهاد را با پدر و مادرها در میان بگذاریم: بهترین راه برای درس خوان و مهم تر از آن، ...

چگونه خشم خود را در خیابان کنترل کنیم؟

درگیری‌هایی لفظی در خیابان یکی از عوامل تأثیرگذار در دعواهای فیزیکی است. اتفاقی که اگر با کنترل خشم همراه نباشد گاه می‌تواند عواقب جبران ...

اگر می‌خواهید شاد باشید، این ۱۰ عادت را ترک کنید

   ۱. دست از زیاده خواهی بردارید بعضی از افراد ظاهرا به هیچ اندازه‌ای قانع نیستند و رویکردشان نسبت به هر چیزی در زندگی، زیاده ...

چگونه انسان های سمی اطرافمان را خنثی کنیم ؟

  سر و کله زدن با افراد سمی چیزی است که همه‌ی ما تجربه‌اش را داریم. خودشیفته‌ها، دروغگوها، اجتماع گریزها، متقلب‌ها، ...

عوامل آرامش در خانواده

انسان در زندگی به دنبال آرامش روحی خویش است. آرامشی که به زندگی انسان معنا دهد و آن را لذت بخش سازد، برای رسیدن به این آرامش به تکیه گاهی که در سختی ...

از راه‌های برقراری ارتباط موثر با همسر:

۱ ـ کنجکاو باشید:یک سوال معمولی مثل«امروز چطور بود؟»«چی کار کردی؟» و با انگیزه پاسخ دادن به آن شما را در ارتباط مستمر با ...

کودک آزاردیده این نشانه ها را دارد

آزار کودک چیزی فراتر از شکستن دست و پای او یا سوزاندن بخشی از بدن اوست. اگرچه آزارای جسمانی را می‌توان در بدن کودک مشاهده کرد اما آزار کودک می ...