نقش و جایگاه عشق و آگاهی در زندگی مشترک

 

نقش و جايگاه «عشق» و «آگاهي» در زندگي مشترک ‌راز خوشبختي و سعادت در چيست؟

عشق واقعي را بايد شناخت، ‌آن‌را محترم شمرد و به آن اعتماد کرد. عشق، احساسي بسيار قوي، ‌قدرتمند‌ و سرشار از انرژي فراوان است که همچون آتشي وجود انسان را دربر گرفته و تمام ابعاد زندگي او را تحت تأثير خود قرار‌مي‌دهد. ‌‌

آيا بسياري از مردم قادر‌ند ‌بين عشق واقعي، عشق‌‌ کاذب، مجازي و شيفتگي، تفاوت بگذارند و آن‌ها را از هم تميزدهند؟

عشق راستين، صبور و بردبار است و ‌‌به‌دنبال شناخت بوده و با مرور زمان به وجود مي‌آيد .بيشتر مردم، ‌عشق را نمي‌شناسند و جاذبه‌ جنسي يا عشق کاذب و کور را با عشق و شور واقعي زندگي اشتباه مي‌گيرند؛ عشق هيجاني و احساسي، در قلب جاي دارد‌ درحالي‌که جاذبه‌ هاي ظاهري مقطعي و کوتاه مدت مي باشد.‌

آيا مشکلات و مسائل ‌زندگي مشترک بدون دانش ‌همسرداري و ‌کسب آگاهي و ‌مهارت‌‌هاي لازم و رفع ديگر نيازها، فقط با عشق، قابل حل هستند؟ به عبارت ديگر، ‌اگر پايه و اساس زندگي مشترک شما، بدون آگاهي‌هاي لازم و رفع ديگر نيازها، فقط ‌عشق باشد ولي شناخت کافي ‌به نيازهاي ‌آشکار و پنهان خود و همسرتان نداشته باشيد و نتوانيد آن نياز‌‌ها را به‌صورت درست، ارزيابي کرده و برطرف سازيد، در طولاني‌مدت، آيا مي‌توانيد پاسخ‌هاي مثبتي از همسر خود دريافت کنيد‌ و به پايداري و دوام عشق، اميد ببنديد؟

‌باورهاي عمومي بسياري از مردم جوامع مختلف اين است که: با عشق است که زن و شوهرها در کنار هم مي‌مانند... با عشق است که زوجين همديگر را خوشبخت مي‌کنند... با وجود اين همه مشکل، با عشق مي‌توان شادمانه زندگي کرد... با عشق است که زن و شوهر يکي مي‌شوند...

فلسفه‌ اصلي ازدواج‌هاي امروزي، علاوه‌ بر تداوم نسل، ‌‌رفع نيازهاي احساسي و عاطفي، جنسي، مالي، حمايتي، استقلالي و... مي‌باشد‌.

 به‌عبارت ساده، ازدواج و انتخاب همسر به‌ منظور تشکيل زندگي مشترک، براي رفع نيازهاي فوق‌الذکر زن و مرد صورت‌مي‌پذيرد‌. براي رفع اين نيازهاست که زن و مرد، ‌به آگاهي و کسب مهارت‌هاي لازم ‌همسرداري احتياج ‌دارند. چون مهر، محبت و عشق، گل سرسبد احساس و عاطفه‌ انسان است، بنابراين وقتي زوج‌ها زندگي مشترک را شروع مي‌کنند، هرکدام از ديگري مهر، صميميت،وفاداري و عشق بي‌قيد و شرط مي‌خواهد و هريک به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم انتظار دار‌د ديگر ‌نيازهاي آشکار و نهانش‌ نيز توسط همسرش‌ برآورده شود. پرسش اين است: آيا فقط عشق و علاقه مي‌تواند جايگزين آگاهي‌ شده و پاسخ‌گوي همه‌ نيازها باشد؟

به دختران و پسران به اين علت توصيه مي‌شود که آگاهي‌هاي خود را براي همسرداري و زندگي مشترک، هرچه بيش‌تر بالا ببرند تا بتوانند در زندگي زناشويي،‌ ‌به‌ رفع نيازهاي خود و همسرشان به‌صورت درست بپردازند و بتوانند همسر و ‌خود را در مسير ‌آرامش، شادابي، پيشرفت، ترقي و خوشبختي واقعي قرار‌دهند.

هماهنگيِ «عشق» و «آگاهي» و رفع نيازهاست که به زندگي مشترک شادابي، جذابيت و بالندگي مي‌بخشد. مهر، محبت و دلدادگي بدون آگاهي، به‌طور معمول در کوتاه‌مدت، زيبايي و جذابيت‌هاي خاص‌ خود را دارد‌ ولي براي داشتن زندگي مشترک پرطراوات و غني در طولاني‌مدت، علاوه‌بر عشق، به دانش و آگاهي همسرداري نيز نياز مبرم است‌ چراکه عشق، بخشي ازنيازهاي يک زندگي مشترک موفق را تشکيل مي‌دهد و به‌تنهايي نمي‌تواند ديگر نيازهاي زناشويي را که بسيار گسترده هم هستند، جواب‌گو باشد. مي‌گويند:عشق وآگاهی، همانند دو بال يک پرنده هستند که بدون يکي، پرواز واقعي امکان‌پذير نمي‌شود.

به‌طور معمول عشق، تحمل مشکلات و موانع را براي انسان آسان مي‌سازد و انگيزه‌اي قوي براي رفع آن‌ها مي‌شود ‌ولي نمي‌تواند از بروز‌ مسائل و مشکلات، جلوگيري به‌عمل آورد.

 عشق، منبع قدرت، حرارت و نور زندگي ‌است. عشق، محرک قدرتمندي است که زوج‌ها تشکيل خانواده بدهند، يار و ياور هم باشند و احساس خوشبختي کنند و به آن تداوم بخشند.

بيش‌تر ازدواج‌ها‌ با شور، اشتياق، مثبت‌انديشي و مهر و محبت شروع مي‌شود و در آغاز زندگي مشترک، زوجين تصور مي‌کنند که ازدواج آنان متفاوت از ‌ديگران است،‌ روابط‌شان محکم، قوي و خلال‌ناپذير است؛ عشق و مهر و محبت‌‌‌شان، جاودانه و مادام‌العمر خواهد بود.

در‌واقع شور و اشتياق و مثبت‌انديشي، همه‌چيز را در ابتداي امر، زيبا و آسان جلوه مي‌دهد ‌و به زوج‌ها کمک مي‌کند تا کارها را با احساس خوب و زيبا‌ انجام ‌دهند‌ ‌ولي‌ مشکلات بعدها ظاهر مي‌شوند؛ ‌چرا‌که عشق بدون آگاهي، بستر کافي و توانمندي براي حل تمام مشکل‌ها و مسائل زندگي مشترک نيست؛ سوء‌تفاهم‌ها، عدم شناخت‌ها، ناآگاهي‌ها، ‌نبود مهارت‌ها و... ذره‌ ذره پايه‌هاي عشق را متزلزل مي‌سازند و تداوم آن‌ها، عشق را به‌آرامي به سوي بي‌تفاوتي، دشمني و حتي به نفرت و انزجار مي‌کشا‌ند.

ازدواج زماني موفق به‌حساب مي‌آيد که اصول همسرداري را بدانيم و آگاه باشيم که با همکاري ‌دوطرف، نيازهاي زن توسط شوهر و نيازهاي شوهر توسط همسرش برطرف مي‌شود و اين امر فقط با کسب آگاهي و مهارت‌هاي لازم و برطرف کردن نيازهاي يکديگر امکان‌پذير است.

يکي از راه‌هاي شناخت خود و همسر، گفت و شنود سازنده با همسر و داشتن پرسش‌هاي مثبت از همديگر است؛ چرا‌که گفت‌وگوهاي آرام و سازنده و پرسش‌هاي مثبت از خود و ‌همسر، زن و مرد را به تفکر و تأمل وا مي‌دارد و توجه آنان را به نکته‌هاي جالب، ظريف و مثبت ‌زندگي ‌که تاکنون به آن‌ها فکر نکرده ‌و يا از انديشيدن‌ به آن‌ها واهمه داشته‌اند، جلب مي‌کند.

پرسش‌هاي مثبت از خود و ‌همسر، ‌فکر‌ و توجه ما را به تهيه‌ پاسخ‌هاي مثبت جلب مي‌کند. تکرار اين‌گونه پرسش و پاسخ‌ها، زن و شوهر ‌را به سوي نکته‌هاي مثبت و همدلانه‌ يکديگر ‌مي‌کشاند و همسران را در ايجاد تفاهم بيش‌تر کمک مي‌کند، همسران را از سو‌ء‌تفاهم و از رنج کنار هم بودن‌ها نجات مي‌دهد و آنان را در مسير زندگي آرام‌تري قرار‌مي‌دهد.

گفت و شنود‌هاي آرام و پرسش‌هاي مثبت از خود و ‌همسر، باعث مي‌شو‌د که مسائل و موارد حاکم بر زندگي مشترک، ‌با مثبت‌انديشي مورد بررسي قرارگيرند. به‌عبارت ديگر، با افزايش دانش و آگاهي و کسب مهارت‌ها همراه با چاشني مهر و محبت است که نکات مشترک، تفاهم‌ها، تضادها، توانمندي‌ها و ضعف‌ها‌ آشکار ‌و کشف مي‌شوند و با آن‌ها به‌صورت درست و مثبت برخورد مي‌شود و عشق راستين، امکان ظهور يافته، بالنده و غني شده و گسترش مي‌يابد.

منبع: شادکامي و موفقيت- دکتر ميرعمادالدين فريور

 

 

آخرین مقالات آموزشی

از عوامل خطرآفرین ابتلا به زوال عقل

در شرایطی که آمار و ارقام ابتلا به زوال عقل هشداردهنده هستند اما اقدامات بسیاری را می‌توانید انجام دهید تا خطر ابتلا به این شرایط را کاهش دهید. ...

از خواص آجیل

انواع آجیل شامل اسیدهای چرب غیر اشباع و دیگر مواد مغذی مانند ویتامین ها، پروتئین، فیبر و ... هستند که می توانند سدی در برابر ابتلا به برخی از انواع ...

برخی از حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

فصل هشتم از کتاب هفتم قانون مدنی به مبحث «حقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر» پرداخته است. بر اساس ماده‌ ۱۱۰۲ قانون مدنی، همین که عقد ...

علائم افزایش قند خون

قند و شکر سریع ترین و ارزان ترین منابع انرژی هستند اما سوال این است که این محصولات علاوه بر ایجاد انرژی فوری، ارزش تغذیه ای دیگری هم دارند؟ ...

مواد غذایی که استرس را کاهش می دهند:

مدیریت استرس می‌تواند یک عامل مهم برای سلامتی باشد. استرس زیاد، فقط عاملی برای خراب کردن روزما نیست بلکه در واقع افرادی که تحت فشار استرس قرار ...

پنج رفتار ی که می‌تواند بر رابطه ی شما با همسرتان آسیب بزند

رفتارهای خودخواهانه می‌تواند تاثیر منفی بر ازدواجتان بگذارد. پنج مورد از متداول‌ترین این رفتارهای مخرب را برایتان عنوان می‌کنیم که ...

ازعناصرموفقیت در روابط همسران

موفق‌ترین روابط عاطفی، روابطی هستند که در آنها استقلال و فردیت افراد حفظ می‌شود. به بیانی دیگر، روابطی که به وابستگی و تجاوز به حریم یکدیگر ...

راهکارهایی برای از بین بردن افکار منفی و مضر

فرایند فکرکردن ما فرایندی ضروری برای بقا و مبارزه در دنیای مدرن است. طرز فکر انتقادی به ما توانایی حل سریع و کارآمد مسائل را می‌دهد. تفکر خلاق ...

چرا همسرت شاد نیست؟

در زندگی مشترک، ایجاد رابطه‌ای که همیشه پُر از عشق و شور و سازگاری باشد، کار راحتی نیست. اما راههایی وجود دارد که می‌توانید به همسرتان کمک ...

بهداشت روانی زیر سقف مشترک از نگاه قرآن

بهداشت روانى عبارت است از ایجاد تعادل شخصیتى در درون، میان آن‏چه فطرت و غریزه نامیده میشود؛ و در بیرون، میان آن‏چه تعادل ارتباطى میان فرد و ...

معیارهای انتخاب همسر از نگاه پیامبر اکرم(ص)

ازدواج در نگاه هر کس معیارهایی دارد. با این حال، معیارهایی که بزرگان دین معرفی کرده اند، سالم ترین و مطمئن ترین معیارها است.  ایمان در اسلام ...

توقعات بی جایی که نباید از کسی داشته باشیم!

بزرگترین ناامیدی‌های ما در زندگی معمولا نتیجه‌ توقعات نابجای ماست. که این موضوع مخصوصا در روابط و تعاملات ما با دیگران، پر رنگ‌تر هم ...

بخشش؛ راز آرامش

بخشش را می‌توان شکلی از کاهش تنش و اضطراب تلقی کرد. فرد می‌تواند با رها شدن از خشم و آزردگی، تمام توجه خود را به زمان حال معطوف کند و ...

پیشنهاد به پدر و مادرهایی که فرزند دانش آموز دارند

با آغاز سال تحصیلی، بی مناسبت نیست بدون هیچ مقدمه ای، چند پیشنهاد را با پدر و مادرها در میان بگذاریم: بهترین راه برای درس خوان و مهم تر از آن، ...

چگونه خشم خود را در خیابان کنترل کنیم؟

درگیری‌هایی لفظی در خیابان یکی از عوامل تأثیرگذار در دعواهای فیزیکی است. اتفاقی که اگر با کنترل خشم همراه نباشد گاه می‌تواند عواقب جبران ...

اگر می‌خواهید شاد باشید، این ۱۰ عادت را ترک کنید

   ۱. دست از زیاده خواهی بردارید بعضی از افراد ظاهرا به هیچ اندازه‌ای قانع نیستند و رویکردشان نسبت به هر چیزی در زندگی، زیاده ...

چگونه انسان های سمی اطرافمان را خنثی کنیم ؟

  سر و کله زدن با افراد سمی چیزی است که همه‌ی ما تجربه‌اش را داریم. خودشیفته‌ها، دروغگوها، اجتماع گریزها، متقلب‌ها، ...

عوامل آرامش در خانواده

انسان در زندگی به دنبال آرامش روحی خویش است. آرامشی که به زندگی انسان معنا دهد و آن را لذت بخش سازد، برای رسیدن به این آرامش به تکیه گاهی که در سختی ...

از راه‌های برقراری ارتباط موثر با همسر:

۱ ـ کنجکاو باشید:یک سوال معمولی مثل«امروز چطور بود؟»«چی کار کردی؟» و با انگیزه پاسخ دادن به آن شما را در ارتباط مستمر با ...

کودک آزاردیده این نشانه ها را دارد

آزار کودک چیزی فراتر از شکستن دست و پای او یا سوزاندن بخشی از بدن اوست. اگرچه آزارای جسمانی را می‌توان در بدن کودک مشاهده کرد اما آزار کودک می ...