مقالات » حقوق زن و مرد نسبت به هم

شغل شوهر:

شغل شوهر: ماده 18 قانون حمايت از خانواده مصوب 15/11/1353 در اين زمينه مقرر مي دارد: «زن مي تواند با تائيد دادگاه شوهر خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۳
اختيار تعيين محل زندگي:

اختيار تعيين محل زندگي: زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد، مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد. از حق اختيار تعيين محل سكونت مشترك نبايد سوء استفاده شود، محل زندگي ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۳
ثبت ازدواج و طلاق 1:

ثبت ازدواج و طلاق 1: از اطلاق ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1310 و ماده 31 قانون ثبت احوال مصوب 1355 استنباط مي شود كه ازدواج اعم از اينكه دائم باشد يا منقطع، بايد به ثبت برسد. لازم به ذكر است كه ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۳
نام خانوادگي زن 1:

نام خانوادگي زن 1: مطابق ماده 42 قانون ثبت احوال مصوب 1355 زوجه مي تواند با موافقت همسر خود تا زماني كه در قيد زوجيت مي باشد از نام خانوادگي همسر خود بدون رعايت حق تقدم استفاده كند و در صورت طلاق ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۳
اقامتگاه زن:

اقامتگاه زن: ماده 1005 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي دارد: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است؛ معذالك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود و ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۳
استقلال مالي زن:

استقلال مالي زن: ماده 1118 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي دارد: «زن مستقلا مي توان در دارائي خود هر تصرفي را كه مي خواهد، بكند.»

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۳
حق مطالبه ي نصف دارائي موجود شوهر:

حق مطالبه ي نصف دارائي موجود شوهر: بر اساس قسمت «الف» شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم مندرج در سند ازدواج (قباله) هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه (زن) نباشد و طبق تشخيص دادگاه ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۳
اختيار تعيين محل زندگي:

اختيار تعيين محل زندگي: زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد، مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد. از حق اختيار تعيين محل سكونت مشترك نبايد سوء استفاده شود، محل زندگي ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
نام خانوادگي زن

نام خانوادگي زن 1: مطابق ماده 42 قانون ثبت احوال مصوب 1355 زوجه مي تواند با موافقت همسر خود تا زماني كه در قيد زوجيت مي باشد از نام خانوادگي همسر خود بدون رعايت حق تقدم استفاده كند و در صورت ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
اقامتگاه زن:

اقامتگاه زن: ماده 1005 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي دارد: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است؛ معذالك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود و ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
استقلال مالي زن:

استقلال مالي زن: ماده 1118 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي دارد: «زن مستقلا مي توان در دارائي خود هر تصرفي را كه مي خواهد، بكند.»

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
حق مطالبه ي نصف دارائي موجود شوهر:

حق مطالبه ي نصف دارائي موجود شوهر: بر اساس قسمت «الف» شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم مندرج در سند ازدواج (قباله) هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه (زن) نباشد و طبق تشخيص دادگاه ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
حق مطالبه ي دستمزد در مقابل كارهاي دوران زندگي مشترك

حق مطالبه ي دستمزد در مقابل كارهاي دوران زندگي مشترك: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه ي حق الزحمه كارهايي كه شرعا به عهده ي وي نبوده است، دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تأمين ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
حق مطالبه اجرت در ازاء شير دادن فرزندان

حق مطالبه اجرت در ازاء شير دادن فرزندان ماده 176 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي دارد:  «مادر مجبور نيست به طفل خود شير دهد،‌ مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير از شير مادر ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
حقوق زن بر شوهر

حقوق زن بر شوهر 1- شوهر مكلف به دادن مهر و نفقه از تاريخ شروع نكاح است. البته در مورد دادن نفقه در دوران عقد بهتر است به فتاوي مراجع تقليد در عصر معاصر مراجعه شود. به طور خلاصه اگر عرف جامعه ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
ملاك تعيين نوع و مقدار مهرالمثل

   ملاك تعيين نوع و مقدار مهرالمثل    ماده1091 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي دارد: «براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
مالكيت زن بر مهر:

مالكيت زن بر مهر: ماده 1028 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي دارد: «به مجرد عقد، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد. تبصره چنانچه مهريه وجه رايج ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
حق مطالبه مهريـه:

حق مطالبه مهريـه: اندازه ي خاصي از جهت كمي و زيادي در مهر معتبر نيست. پس يكي شيء، هر چند كم بها و يا گران بها باشد، مي تواند مهر قرار گيرد. البته نبايد آن اندازه كم باشد كه هيچ قيمتي نداشته ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
امتناع از نزديكي به علت ابتلاء شوهر به امراض مقاربتي:

امتناع از نزديكي به علت ابتلاء شوهر به امراض مقاربتي: ماده 1127 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي دارد: «هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد، زن حق خواهد داشت كه ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
حق حبس زن

حق حبس زن ماده 1085 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي دارد: «زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال (عندالمطالبه) ...

date_range ۱۳۹۱/۰۴/۱۲

آخرین مقالات آموزشی

چند پیشنهاد برای مراحل آشنایی پیش از ازدواج

يكي از مشاوران خانواده براي كمك به ازدواج بهتر جوانان مراحل آشنايي پيش از ازدواج را بشرح ذيل تشريح نموده است: در این مطلب در مورد این مسایل ...

با کودکان داغدار چگونه رفتار کنیم؟

مرگ عزیزان ، یکی از دردناک ترین تجربه هایی است که بی تردید هر کس در طول زندگی خود با آن روبرو شود و کودکان نیز به عنوان بی دفاع ترین افراد، از این ...

راه و روش استحکام روابط زناشویی

ما در اینجا تعدادی روش مفید را برای تقویت و بهبود روابط میان همسران پیشنهاد می كنیم . البته باید دانست كه حتماً نباید همه آنها را با هم و در یك ...

اصول مذاکره و صحبت با همسر

هرگاه شما در مورد نحوه ی تربیت کودکانتان، یا این که تعطیلات را کجا بروید، چگونه کارهای منزل را تقسیم کنید، یا پولتان را خرج کنید، بحث می کنید، در ...

با کنایه حرف زدن یکی از عوامل طلاق

تحقیر کردن (متضاد احترام گذاشتن) اغلب به‌صورت قضاوت منفی، عیب‌جویی یا زخم زبان زدن انجام می‌شود. ۴نوع رفتار، چه عمدی و غیرعمدی ...

چند توصیه برای ازدواج شادتر

درس اول : کنترل بیرونی می­تواند ازدواج را نابود کند. صرفنظر از اینکه زوجین ناراضی چه کسانی هستند نکات اصلی سه اصل زیر می­باشد: نخست ...

راهکارهای حل تعارض بین همسران

ناسازگاری و اختلاف بین بیشتر زن و شوهرهابرخی مواقع ناخودآگاه ایجاد و تشدید می‌شود. بسیاری از آنها بدون اینکه بدانند و متوجه باشند، طرف مقابل ...

راهکارهایی برای تقویت اعتماد به نفس کودکان

اعتماد به نفس یکی از بزرگترین هدایایی است که پدر و مادرها می توانند به کودکان خود بدهند در این خصوص روانشناسان به راهکارهایی برای تقویت اعتماد به ...

—زوج های هر دو شاغل

امروزه در اغلب كشور ها سبك زندگي از خانواده اي با يك نان آور به سمت خانواده اي با دو نفر شاغل تغيير كرده به گونه اي كه زوج هاي هر دو شاغل تعداد ...

وظايف روان شناختي زوج در مراحل تكامل

امروزه طلاق و ازدواج مجدد نسبت به گذشته متداول تر است همچنين امروزه دخترها و پسرها ديرتر ازدواج مي كنند ديرتر بچه دار مي شوند، بچه هاي كمتري متولد ...

ویژگی های زوج سالم

بیورز اسپری وکارلسون (1991) و یانگ و لانگ (1998) بعضی از الگوها ی ارتباطی سالم بیان کرده اند آنها عقیده دارند که زوج های سالم از این الگوهای ...

مفاهیم اساسی زوج و خانواده

خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی - فرهنگی تلقی می شود که دارای دارای یک ساختار قدرت است که به وسیله ی آن اشکال مختلفی از ارتباط بروز می کند. اعضای ...

مشکلات جنسی در صدر دلایل طلاق در ایران

بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص می شود که در ۶۰تا ۷۰درصد طلاق‌ها مشکلات جنسی به عنوان یکی از عوامل اصلی آن به شمار می‌رود. عده ای ...

اختلال خلق ادواری (سیکلوتایمی) چیست؟

اختلال خلق ادواری حالت خفیف تر اختلال دوقطبی است و بیماران مبتلا به این اختلال در میان دو قطب یعنی سرخوشی بیش از حد (مانیا) و افسردگی قرار دارند. ...

نشانه های افسردگی در کودکان که هر پدر و مادری باید بداند

با اینکه افسردگی بیشتر در نوجوانان دیده می شود اما این مشکل می تواند در هر سنی شروع شود. ممکن است فرزندتان نتواند با کلمات، افسردگیش را توضیح دهد. ...

تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر روابط خانوادگی

آسیب شناسان اجتماعی معتقدند حضور بیش از حد در شبکه های اجتماعی بر روابط خانوادگی و روابط فردی انسان ها تاثیر مخربی می گذارد. سرها در گریبان ...

وسواس :علل،انواع و راهکار درمانی

بر اساس آخرین آمار اعلام شده پیمایش ملی سلامت روان، ۱/۵در صد جمعیت ۱۵تا ۶۴سال کشور، به انواع مختلف بیماری وسواس مبتلا هستند.وسواس یکی از بیماریهای ...

تأثیر طلاق بر سلامت انسان

طلاق می تواند فرآیندی سخت و تلخ باشد که سلامت و بهزیستی روانی و جسمانی فرد را حتی زمانی که این تصمیم بهترین گزینه برای دو طرف محسوب می شود، تحت ...

خانواده و عملکرد آن در تربیت دینی

خانواد ه به عنوان رکن اساسی تربیت، نقش بسیار مهمی د ر کمک به رشد و تربیت کود کان ایفا می کند، این امر به ویژه در نخستین سال های زند گی که تجربه ...

5 راز مهم برای اینکه بیشتر از 100 سال عمر کنید

افزایش طول عمر رازی است که تمام جنبه‌های آن آشکار نشده است و بر مبنای تحقیقات مختلف فقط جنبه‌هایی از آن در دسترس محققان قرار گرفته است. ...