سی دی

لیست سی دی های موجود در فروشگاه بنیاد ازدواج کوثر استان زنجان

 

رديف

نام سي دي

استاد

قيمت سي دي به  ريا ل

1

مطلع عشق

سازمان ملي جوانان وشبكه فعالين شفا

10000

2

همسفر

سازمان ملي جوانان

5000

3

درمسير زندگي

موسسه خدمات مشاوره اي

10000

4

به رنگ آسمان

موسسه خدمات مشاوره اي

15000

5

پرپرواز

سازمان ملي جوانان

10000

6

دوران استقلال

موسسه خدمات مشاوره اي

5000

7

آموزش دوران عقدآبي

دكترشكوه نوابي نژاد

5000

8

تحليل روابط متقابل قبل ازازدواج

دكترشكوه نوابي نژاد

5000

9

خانواده.راز هاورمزها

1.(حجت الاسلام دهنوي)2.(حجت الاسلام سالاري فر)

10000

10

انتظار زوجين از يكديگر

دكترشكوه نوابي نژاد

5000

11

استرس وشيوه هاي

مقابله باآن

دكترمولودي

5000

 

 

 

لیست دی وی دی های موجود در فروشگاه بنیاد ازدواج کوثر استان زنجان

 

 

رديف

نام كتاب

نام نويسنده

قيمت كتاب به  ريا ل

1

حرف ربط.جاي خط.خط فاصله

موسسه خدمات مشاورهاي جوانان

40000

2

دختران آفتا بي(خاتون مهر)

موسسه خدمات مشاورهاي جوانان

20000

3

خانواده آسماني( دوران عقد)

استاد اصغري پور

40000

4

خانواده آسماني (تربيت فرزند)

موسسه خدمات مشاورهاي

40000

5

خانواده آسماني (قبل ازازدواج)

موسسه خدمات مشاورهاي جوانان

50000

6

خانواده آسماني(دوران استقلال)

دكتر مولوي

60000

7

مديريت روابط جنسي

دكتر حبشي

40000

8

همراهان آفتاب

دكتر حبشي

20000

9

تربيت فرزند

دكتر حبشي

30000

10

ازدواج موفق

دكتر داستانپور

20000

11

داماد رفته گل بچينه

سازمان ملي جوانان

15000

12

پرسش وپاسخ تربيتي

حاج آقا دهنوي

40000

13

زوج شاد و با نشاط

آستان مهر

30000

14

لوح فشرده مادرانه

گروه مهدسين فراصدر

60000

15

همسر خوش اخلاق من

آستان قدس رضوي

30000

16

هنر معيشت

محسن مير باقري

30000

17

تعليم و تربيت ديني كودك

آستان مهر

40000

18

اصول شاد كامي در آْموزه هاي ديني

عباس پسنديده

40000