دیدار هیئت امنای بنیاد ازدواج کوثراستان با اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شهرداری

در مورخ 95/2/19 هیئت امنای بنیاد ازدواج کوثر با اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شهرداری دیدار کردند.در این دیدار مدیرعامل بنیاد، گزارشی از اهم فعالیت های بنیاد و ظرفیت های موجود وبرنامه های مشترکی که با شورای شهر و شهرداری می شود اجرا کرد، ارائه نمودند.

پس از آن رئیس هیئت مدیره بنیاد آمادگی هیئت  امنای بنیاد را برای ارتقای حقوق شهروندی و آموزش شهروندان اعلام نمودند.در ادامه تک تک اعضا در خصوص ضرورت آموزش شهروندان و توجه به تحکیم بنیان خانواده ،استفاده از ظرفیت خانواده ها به عنوان سرمایه ی اجتماعی و آموزش والدین ودر نهایت ارتقاء آگاهی شهروندان تاًکید ورزیدند.

در پایان آقای ضیایی رئیس محترم کمیسیون فرهنگی اجتماعی شهرداری ضمن تشکر از هیئت امنای بنیاد، آمادگی شورا را برای اجرای برنامه های مشترک وآموزش حقوق شهروندی با همکاری بنیاد،اعلام نمودند و پیشنهاد دادند تفاهم نامه ی همکاری بنیاد کوثرو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا در اسرع وقت تهیه وامضاء گردد.


date_range ۱۳۹۵/۰۲/۲۰، ۱۲:۴۱:۴۸       visibility 834