کمیته ی تخصصی ازدواج شهرستان زنجان برگزار گردید

اولین جلسه ی کمیته ی تخصصی ازدواج شهرستان زنجان با حضور نمایندگان دانشگاه ها و دوایر دولتی و به میزبانی بنیاد ازدواج کوثر استان زنجان در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ95/5/3 برگزار گردید.

در این جلسه، آقای صمدی ،مدیر عامل بنیاد ازدواج کوثر زنجان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین،خلاصه ای از فعالیت ها و برنامه های سازمان مردم نهاد کوثر را به حاضرین در جلسه ارائه دادند و پیشنهادات خود را در خصوص گرامیداشت هفته ازدواج بیان داشتند.

پس از آن تک تک اعضا ونمایندگان مدعو ،برنامه های حوزه ی ازدواج و اقداماتی که انجام دادند را مطرح کردند ونظرات و دیدگاه های خود را در خصوص برگزاری هر چه با شکوهتر برنامه های هفته هفته ی ازدواج بیان نمودند.

آقای میرزایی، دبیر ستاد سازماندهی امور جوانان، ضمن قدردانی از میزبانی بنیاد همکاری و تعامل هر چه بیشتر دستگاه های مربوطه را در این زمینه خواستار شدند و مسئله ازدواج را از ضروری ترین نیازهای جامعه تلقی نمودند.

در پایان ،مقرر شد،دستگاه های زیربط و حاضرین در جلسه، حداکثر تا نیمه ی اول مرداد ماه، برنامه های مکتوب خود را در خصوص هفته ی ازدواج به دبیرخانه ی ستاد سازماندهی امور جوانان شهرستان یا در جلسه ای که به همین منظور در بنیاد کوثر برگزار خواهد شد ارائه نمایند.


date_range ۱۳۹۵/۰۵/۰۷، ۱۱:۰۲:۱۰       visibility 831