نشست هیات امنای بنیادازدواج کوثربا فرماندارزنجان

هیات امنای بنیادازدواج کوثردرمورخ 95/10/7با فرماندارزنجان درمحل بنیاد نشستی داشتند.

دراین نشست آقای صمدی مدیرعامل بنیاد گزارشی ازعملکرد فعالیت های بنیاد وبرگزاری مستمر کارگاههای آموزشی ،تشکیل کلاس های آموزش خانواده وانجام مشاوره های فردی خانوادگی ارائه دادند.سپس فرماندارمحترم ،آقای بیات نیزنقطه نظرات خود را درخصوص مقابله با آسیب های فرهنگی ،اجتماعی وحمایت ازخانواده بیان نمودند.ایشان دررابطه با اجرای برنامه های مشترک وحمایت ازبنیاد برای رسیدن به اهداف قول مساعد دادند.


date_range ۱۳۹۵/۱۰/۰۹، ۱۱:۲۵:۲۷       visibility 1040