نشست صمیمی استانداربا هیات مدیره بنیاد ازدواج کوثر

هیات مدیره بنیاد ازدواج کوثردرمورخ 95/10/25  بااستاندارمحترم زنجان ملاقات داشتند.درابتدای این نشست آقای مجتهدی رئیس هیات مدیره درخصوص تعاون وهمکاری درانجام امورخیر، توجه به خانواده را که اساس جامعه است وایجاد زیر سا خت های مناسب وسیستمی کردن اداره ی ا مور، مطا لبی را بیان نموده ودرخواست حمایت ازبنیاد راداشتند.سپس آقای صمدی مدیرعامل بنیاد، شمه ای ازفعالیت های بنیاد، ازجمله برگزاری کارگاههای آموزشی مستمر پنجشنبه ها،کارگاههای آموزشی پارک  بانوان ، برگزاری همایش های متعدد،انجام مشا وره های فردی،تهیه ی  جهیزیه ی دختران نیازمند وآموزش شهروندان بصورت رایگان وترغیب وتشویق جوانان به امرازدواج ونیزتلاش برای جلوگیری از طلاق را ایراد داشتند.

درادا مه آقای مهندس درویش امیری استاندار محترم زنجان ضمن تشکراز هیات امنای بنیاد ازفعالیت سازمان های مردمی چون بنیادازدواج کوثر دراستان ابراز خرسندی کردند.ایشان نقش پدر و مادر را در خانواده و درامرتربیت فرزندان والگو بودن بسیارمهم تلقی نمودند.همچنین پائین آوردن سطح توقعات جوانان درامرمسائل زندگی ،کنارگذاشتن غرورکاذب درزندگی رادرکاهش اختلافات خانوادگی بسیار مهم قلمداد نمودند و وعده دادند پیشنهادات بنیاد را مورد رسیدگی قراردهند. ضمناًمقررگردید درجلسات شورای اجتماعی از مسئولین بنیادکوثر دعوت گردد.

منبع خبر : دفتر بنیاد ازداج کوثر زنجان


date_range ۱۳۹۵/۱۰/۲۷، ۰۶:۵۹:۲۳       visibility 1053