نشست مدیران پیشکسوت آ موزش و پرورش باهیئت مدیره بنیاد

جمعی ازمدیران پیشکسوت آموزش و پرورش در مورخ 96/4/24 باهیئت مدیره بنیاد تشکیل جلسه دادند.
دراین نشست آقای صمدی مدیرعامل بنیاد گزارشی ازاهداف ، برنامه ها وفعالیت های بنیاد وبرگزاری کارگاه های آموزشی پنجشنبه وسه شنبه ،انجام مشاوره های فردی خانوادگی ارائه دادند.سپس تک تک مدیران،مشاوران مدارس حاضردرجلسه، نقطه نظرات و پیشنهادات خود رادرخصوص رونق بخشیدن به برنامه های بنیاد ارائه دادند.


date_range ۱۳۹۶/۰۴/۲۵، ۱۱:۵۹:۰۴       visibility 668