کارگاه آموزشی مدرسان آموزش خانواده برگزار گردید

کارگاه آموزشی بروزرسانی مدرسان آموزش خانواده بنیادازدواج کوثر استان زنجان دردونوبت باحضوردکترروانپزشک جناب آقای سلطانیزشک ازمشهد مقدس درسالن کنفرانس بنیاد برگزارگردید.

دراین کارگاه شاخص های انتخاب همسر،تکنیک های همسرداری – نوع تغذیه وتاثیر آن دررفتاربرانسانها مورد بحث وبررسی قرار گرفت وبه سئوالات مدرسان پاسخ داده شد.


date_range ۱۳۹۶/۰۶/۱۳، ۰۸:۵۶:۲۳       visibility 776